Chào mừng bạn đến với trang web!

Các bài viết admin sẽ duyệt trong thời gian sớm nhất.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI

I/-Phân lọai nick :

* Nick sử dụng chung : cungcau, password = "cungcau".

* Nick của cá nhân :

 1/-Loại phổ thông: Đăng nhập và đăng bài. Riêng bài đăng chỉ hiển thị khi được quản trị duyệt. 

 2/-Loại cao cấp: dành cho những Nick phổ thông có thành tích với trang web (sẽ vào được thêm phần khác....)

Lưu ý: Do Bản quyền và cá nhân riêng, nên khi duyệt hiển thị có thay đổi so với bản chính của Tác giả, tuy vậy nội dung diển đạt vẫn không thay đổi. Mong các bạn thông cảm.

(Mời bạn Click vào tiêu đề để đọc tiếp)

Xem thêm: HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI