Chào mừng bạn đến với trang web!

Các bài viết admin sẽ duyệt trong thời gian sớm nhất.

TRUNG TÂM DNTT LÁI XE ĐỒNG BẰNG

xe van chuyenTRUNG TÂM DNTT LÁI XE ĐỒNG BẰNG, TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE ĐỒNG BẰNG

LIÊN HỆ SỐ ĐT LONG XUYÊN 02963.87.67.67 - 0296.26.62.62 ; CHÂU ĐỐC 0296. 357.57.57; TÂN CHÂU 0396.889.139; CHỢ MỚI 02963.84.67.67

BẢNG HỌC PHÍ 

1. Hạng A1 : 160.000 đ

2. Hạng A2 : 1.500.000 đ

3. Hạng B11 , B1 ( Số tự Động ), B2 : 7.000.000 đ

4. Hạng C. 9.400.000 đ

5. NÂNG HẠNG:

- Hạng B2 → C, C → D, D → E : 3.600.000 đ

- Hạng B2 → D, C → E : 5.000.000 đ

* HỌC PHÍ CHƯA BAO GỒM : PHÍ KHÁM SỨC KHỎE, PHÍ SÁT HẠCH, PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE.